Koliko košta razvod braka u Srbiji?

U jednom od prethodnih blogova govorili smo o razvodu braka po domaćem pravu, tj. Porodičnom zakonu. Tu smo pojasnili moguće načine za razvod braka i postupke pred sudovima.

Međutim, sada smo želeli da razradimo, odnosno približimo tematiku koja stranke često interesuje – koliko košta razvod braka i ko snosi troškove?

Cena sudskih taksi za razvod braka propisani Zakonom o sudskim taksama, čiji je sastavni deo Taksena tarifa. Prema Tarifnom broju 1. koji se odnosi na takse na tužbu “Kad bračni drugovi sporazumno traže razvod braka plaća se jedna taksa za tužbu”. Taksa na presudu kod sporazumnog razvoda braka uobičajeno iznosi 2.660,00 dinara, koju plaća svaka strana.

Kao vrednost spora u sporovima radi utvrđenja punovažnosti braka, poništenja ili razvoda braka uzima se – iznos od 19.000 dinara, prema čemu sudska taksa iznosi 1.900,00 dinara uvećano za 4% od vrednosti predmeta spora.

Takodje, Sud može osloboditi taksenog obveznika od plaćanja takse ako bi plaćanjem takse, imajući u vidu visinu sredstava iz kojih se obveznik i članovi njegovog domaćinstva izdržavaju, ta sredstva bila u tolikoj meri umanjena da bi time bila ugrožena njihova socijalna sigurnost.

Pored obaveze plaćanja sudskih taksi, stranke plaćaju i troškove postupka koji se odnose na nagradu i naknadu za rad advokata, veštaka, sudskih tumača. Iznos troškova zavisi od vrednosti predmeta spora.
Uobičajeno je da troškove snosi ona strana koja nije uspela u sporu.

Prema čl. 207. Porodičnog zakona “O naknadi troškova postupka u vezi sa porodičnim odnosima sud odlučuje po slobodnoj oceni, vodeći računa o razlozima pravičnosti.”
Tako, u praksi je čest slučaj da sud donese odluku da svaka stranka snosi svoje troškove.

Autor: Advokat Lana Nikolić

Beograd, 08.03.2022. godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *