Pravni status montažnih kuća iz ugla stambenih kredita

0 commentsUncategorized

Pravni status montažnih kuća iz ugla stambenih kredita Svedoci smo konstantnog rasta cena nepokretnosti na domaćem tržištu. Smatra se da ova tendencija neće opadati ni tokom predstojeće godine. Imajući u vidu (pre)visoku cenu kvadratnog metra ( naročito na teritoriji Beograda ), postavlja se pitanje postoji li alternativa skupim stanovima?  Kao odgovor koji se odmah nametne ….  Continue Reading

NDA (Non-Disclosure Agreement)/CDA (Confidential Disclosure Agreement)

0 commentsUncategorized

The contract, which is widely used in the IT industry, has become increasingly prevalent in Serbia in the transitional period. In order to protect the business interests of your company, the data confidentiality agreement has multiple meanings (hereinafter: NDA agreement). An NDA is an agreement between at least two parties to protect confidential information, knowledge, ….  Continue Reading

Ugovori o poverljivosti podataka NDA (Non-Disclosure Agreement)/CDA (Confidential Disclosure Agreement)

0 commentsUncategorized

Ugovor koji veliku primenu ima u IT industriji, u Srbiji je sve zastupljeniji u prerhodnom periodu. Sa ciljem da zaštiti poslovne interese Vaše firme, ugovor o poverljivosti podataka ima višestruki značaj ( u daljem tekstu: NDA ugovor ). NDA ugovor je ugovor zaključen između najmanje dve ugovorne strane kojim se štite poverljive informacije, znanje ili ….  Continue Reading

Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode

0 commentsUncategorized

Naknada štete predstavlja jedan od najčešćih osnova za vođenje parničnih postupaka. Šteta može nastati kao posledica različitih događaja usled kojih je neko lice pretrpelo štetu pa tako ona može biti materijalne i nematerijalne prirode. Radi pojašnjenja razlike onima koji se sa ovim pojmovima prvi put susreću reći ćemo ukratko da se materijalna šteta ogleda u ….  Continue Reading