Likvidacija privrednog društva/Company liquidation

0 commentsUncategorized

Advokatska kancelarija Vesić Nikolić u narednom tekstu predstavlja osnovne karakteristike postupka likvidacije privrednih društava na teritoriji Republike Srbije, uslove za pokretanje, tok postupka, kao i posledice likvidacije društva. Sam postupak sprovodi se na osnovu Zakona o privrednim društvima ( “Sl. Glasnik RS, br. 36/11, 99/11, 83,14 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21 ….  Continue Reading

Zakon o fiskalizaciji

0 commentsUncategorized

Šta nam donose izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji ( “Sl. glasnik RS, br. 153/20 i 96/21 ) koje stupaju na snagu 01.05.2022. godine? Prema najnovijim izmenama i dopunama, odnosno Uredbi o odredjivanju delatnosti gde ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uredjaja ( “Sl. glasnik RS, br. 32/21 i 117/21 ), ….  Continue Reading

Načelo oportuniteta i sporazum o priznanju krivičnog dela kao instituti krivičnog prava

0 commentsKrivično deloKrivično pravoKrivično deloKrivično pravo

U Krivičnom zakoniku u članu 5. predvidjeno je da “Za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti ovlašćeni tužilac je javni tužilac…”, što predstavlja načelo legaliteta.  Pored toga, predvidjena je mogućnost odlaganja krivičnog gonjenja primenom načela opotruniteta, članom 283. koji kaže: „Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je ….  Continue Reading

Advokat

0 commentsUncategorized

Dogovor, sporazum ili poravnanje, kako god da ga nazovemo, ishod je kojim su advokati takodje zadovoljni. Nekada je za sporne medjusobne odnose, ukoliko postoje uslovi, najbolje rešenje izbeći dugotrajna sudjenja, u čemu Vam advokat takodje može pomoći.Pogrešno je usvojen stav da je odlazak kod advokata redovno uzrokovan nekim problemom. Naprotiv, advokat Vam može pomoći prilikom ….  Continue Reading