Advokatski pripravnik

0 commentsUncategorized

Advokatska kancelarija Vesić Nikolić iz Beograda, radi povećanog obima posla raspisuje konkurs za poziciju „Advokatski pripravnik“.  Advokatska kancelarija Vesić Nikolić  poseduje dugu tradiciju u obavljanju advokatske profesije. Sedište kancelarije je u Beogradu, u ulici Knez Mihailova br. 33.  Obavezni uslovi: -Završen Pravni fakultet -Poznavanje rada na računaru ( Microsoft Office ) -Poznavanje engleskog jezika -Poželjno posedovanje ….  Continue Reading

Da li i na koji način stranci mogu da kupuju nekretnine u Srbiji?

0 commentsKupovina nekretnina za stranceNekretnineNepokretnosti

Pravo stranih lica (fizičkih i pravnih) da stiču pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije, moguće je pravnim poslovima inter vivos (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju i sl.) i pravnim poslovima mortis causa (nasleđivanjem). Ova oblast regulisana je Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa. Uslov za sticanje prava svojine na ….  Continue Reading

Klauzula zabrane konkurencije

0 commentsUgovori o raduZabrana konkurencijeKlauzula zabrane konkurencijeUgovori o radu

Članom 161. Zakona o radu, regulisana je tzv. klauzula zabrane konkurencije, odnosno predvidjeno je da “ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti poslodavca kod koga je u ….  Continue Reading

Radno-pravni odnosi

0 commentsRadno-pravni odnosiUgovoriUgovori o raduradno-pravni odnosiugovoriUgovori o radu

Radno-pravi odnosi u Republici Srbiji regulisani su Zakonom o radu, kao fundamentalnim zakonom, ali i drugim zakonima kao što su Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o zaštiti uzbunjivača, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o radnim odnosima u državnim organima itd.  Radno-pravni odnos izmedju zaposlenog i poslodavca osim zakonom, reguliše se ….  Continue Reading