Postoji od 1.1.1994. godine, u proteklih više od 20 godina profesionalano i po visokim standardima struke zastupamo pravna i fizička lica, strana i domaća, kako u poslovima ugovoranja tako i u zastupanju pred sudovima i drugim organima u Republici Srbiji. Kancelarija gaji specifične odnose saradnje sa klijentima, tako da u kontinuitetu godinama zastupamo ista pravna lica ili porodice, a uživamo veliko poverenje klijenata koji nas rado preporučuju drugima. Na ovom sajtu posebno su navedene grane prava u kojima vršimo usluge i u svemu smo pođedanko posvećeni i prisutni. Dugogodišnje iskustvo grupe advokata neminovno daje pozitivne rezultate, a angažovanje novih mladih stručnih kadrova – advokata i advokatskih pripravnika doprinosi efikasnosti. Zato iskustvo s jedne strane i mladost s druge čine naš tim dinamičnim i spremnim da odgovori na zahteve i potrebe klijenata. Ova kancelarija gaji porodičnu tradiciju u advokaturi, tako da već druga generacija advokata nastavlja porodični posao. U toku višedecenijske prakse u advokaturi, u našoj kancelariji se izrodila potreba da se konflikti između stranaka rešavaju mirnim putem. Mišljenja smo da je medijacija – posredovanje u mirenju strana u konfliktu najpogodniji i najjeftiniji način rešavanja sporova. U tom smislu u prostoru naše kancelarije moguće je organizovati i sprovesti postupak medijacije u skladu sa Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova. Posedujemo kvalifikacije i iskustvo u obavljanju medijacija. Licencirani medijator od strane Ministarstva pravde Republike Srbije je advokat Jasna Vesić I Dragoslav Pantić dipl. pravnik I specijalista medijacije.


Intelektualna svojina

Porodično pravo

Obligaciono pravo

Privredno pravo

Radno pravo

Upravno i poresko pravo

Krivično pravo

Nepokretnosti

Savetovanje i zastupanje pred sudom

Registracija privrednih subjekata

Ugovori

Medijacija

KONTAKT


Advokat Jasna Vesić

advokatvesic@officevesicnikolic.com

+381 60 70 80 988

Advokat Lana Nikolić

advokatnikolic@officevesicnikolic.com

+381 60 7077059