Naša kancelarija i naši online advokati omogućavaju da online, bez dolaska, dobijete pravni savet, pravni akt ili drugu pravnu uslugu na jednostavan način.

Obratite nam se putem email-a i dobićete traženu pravnu uslugu nakon uplate naknade, koja zavisi od vrste Vašeg zahteva i oblasti na koju se odnosi. Na sve usluge primenjuje se vazeca Advokatska tarifa.KONTAKTIRAJTE NAS!


Advokat Jasna Vesić advokatvesic@officevesicnikolic.com

Advokat Lana Nikolić advokatnikolic@officevesicnikolic.comAdvokat Jasna Vesić

advokatvesic@officevesicnikolic.com

Advokat Lana Nikolić

advokatnikolic@officevesicnikolic.com